Se video fra webinarmøde: ADHD hos børn og voksne - diskussioner og perspektiver fra EPA og ECNP 2020.

Foredragsholder: Jeppe Plesner, speciallæge i Børne- og ungdomspsykiatri, Hejmdal Privathospital
Diskussion: Jeppe Plesner og Peter Handest, speciallæge i psykiatri, JALT Psykiatri

I dette webinarmøde, afholdt den 30. september 2020, gennemgår Jeppe Plesner nyt omkring ADHD hos børn og voksne fra de to store Europæiske kongresser: EPA og ECNP 2020. Gennemgangen efterfølges af en klinisk diskussion omkring den kliniske relevans for patientbehandlingen i Danmark ledet af Peter Handest.

Hvis du er interesseret i at blive inviteret til lignende arrangementer, er du velkommen til at kontakte os på neurokontakt@takeda.com